LindekRoden is een particuliere praktijk van Jeannette Aukema, gevestigd in Roden. LindekRoden richt zich op kinderen en jongeren die moeilijkheden ervaren tijdens hun schoolperiode. Daarbij kan het gaan om moeilijkheden op het gebied van het leren zelf, het leergedrag (o.a. werkhouding en concentratie) en de omgang met anderen. LindekRoden kan onderzoek doen naar de oorzaak van de problemen en aansluitend een advies geven en/of een behandeling starten.

 

 

IMG_0344