Mijn naam is Jeannette Aukema en ik ben woonachtig in Roden. Na een aantal jaren als leerkracht en remedial-teacher werkzaam geweest te zijn in het onderwijs ben ik afgestudeerd aan de Vrije Universiteit van Amsterdam als orthopedagoog. Als orthopedagoog ben ik werkzaam geweest bij onderwijsbegeleidingsdiensten en momenteel ben ik werkzaam in het onderwijs voor kinderen met gedrags- en/of psychiatrische problematiek. Naast deze baan heb ik LindekRoden opgestart.

LindekRoden is een praktijk waar kinderen en jeugdigen, waarbij het leren en/of de ontwikkeling in de knel is geraakt, welkom zijn. Ieder kind heeft recht op onderwijs en extra zorg als blijkt dat er zich problemen voordoen tijdens de schoolontwikkeling. Dit behelst niet alleen problemen op het leren, maar ook problemen op het gebied van leergedrag, zoals bijvoorbeeld: werkhouding, concentratie, aandachtsspanne, taakgerichtheid etc. en de sociaal-emotionele ontwikkeling, bijvoorbeeld de omgang met anderen (volwassenen en leeftijdsgenoten) en de zelfredzaamheid. Zorgvuldig omgaan met de vraag waarom een kind problemen heeft in zijn ontwikkeling en aansluiten bij de onderwijs-/ zorgbehoeften en mogelijkheden van het kind om de ontwikkeling te stimuleren, is het doel.

Bij LindekRoden kan men terecht voor:

diagnosestelling, bijvoorbeeld: intelligentiebepaling, werking van het geheugen, executieve functies, onderzoek naar lees-, spelling- en rekenproblemen, concentratieproblemen, faalangst, het psychodiagnostisch onderzoek welke noodzakelijk is bij het aanvragen van een leerling gebonden financiering (PDO), etc.

begeleiding, bijvoorbeeld: pré-teaching en remedial-teaching op de leervakken, huiswerkbegeleiding, leren plannen en organiseren, omgang met anderen, zelfredzaamheid, leren omgaan met geld, etc.

Presentaties, workshops, trainingen, coaching van ouders/verzorgers en leerkrachten. Ook rondom pesten en pestgedrag kan informatie gegeven worden. Ouders/verzorgers, scholen en andere instanties kunnen daarvoor contact opnemen.  

IMG_0328