Bij LindekRoden is het mogelijk om psychodiagnostisch onderzoek te laten doen. Een psychodiagnostisch onderzoek wordt afgenomen als u wilt weten wat de oorzaak is van de problemen die zijn ontstaan en als u wilt weten wat de mogelijkheden zijn.
Te denken valt aan bijvoorbeeld een intelligentiebepaling, werking van het geheugen, executieve functies, concentratieproblemen, hoogbegaafdheid, faalangst, het psychodiagnostisch onderzoek welke noodzakelijk is bij het aanvragen van een leerling geboden financiering (PDO), etc..
Tevens behoort een didactisch onderzoek tot de mogelijkheden. Dan wordt er onderzoek gedaan naar het niveau op de verschillende leervakken: technisch lezen, begrijpend lezen, spellen, rekenen, etc.. Ook behoort het maken van een analyse tot de mogelijkheden. Een combinatie van een psychodiagnostisch – en didactisch onderzoek komt vaak voor. Vanuit de onderzoeksgegevens kan er een advies gegeven worden en een behandeling gestart worden. Als er besloten wordt over te gaan op begeleiding wordt er eerst een handelingsplan opgesteld waarna de begeleiding van start kan gaan. Ook zonder onderzoek vooraf kunt u bij LindekRoden terecht voor begeleiding.
IMG_0318